MobiriseVZDELÁVANIE TRÉNEROV

Cielená pomoc na vybrané témy prostredníctvom osobných konzultácií. 

Ide o VIP vzdelávanie určené iba trénerom. Áno priplatíte si viac, než je bežná taxa za hodinu tréningu so mnou, no môžem vás ubezpečiť, že ak by ste dané vedomosti chceli získať z kníh, či mnou absolvovaných kurzov, požerie vám to prenáramné množstvo času, peňazí, diskomfortu, pokusov/omylov a zlaďovania informácií.

Ja vám to všetko dám ako na podnose. Okorenené skúsenosťami a s vyčlenením balastu. Bez okolkov, či fejkovania, že ste si prišli ku mne akože zacvičiť (pritom nasávate info ako pijan lacnú vodku).

Vyložme radšej úprimne karty na stôl, zaplaťte a ja vám poviem úplne všetko čo budem vedieť.


Témy 

Tipy, čo všetko môžeme preberať:
 • vstupná diagnostika a prijímanie nového klienta (testy, ktoré má zmysel robiť, na čo si pri tom dávať pozor, čím sa nezaoberať, kedy neprijať klienta a pod.)
 • možnosti merania tuku (výhody a nevýhody jednotlivých štandardne používaných metód ako impedancia, kalipometria, ultrazvuk; ktoré metódy používam ja, akou technikou, ktoré protokoly...)
 • technika jednotlivých cvičení (mŕtve ťahy, drepy, tlaky, ťahy a všetky ich variácie, regresie, progresie a ako rozlíšiť, ktorá technika je vhodná pre ktorého klienta...)
 • rozcvička (spôsob ako ja vediem rozcvičku, aké drily využívam a pod.)
 • jednotlivé tréningové systémy (ktoré používam, ktoré nie a prečo)
 • ako budovať dynamiku, silu, kondíciu - ako cielene posilňovať „core“ (najlepšie cvičenia, techniky, riziká)
 • ako správne vykonávať plyometriu a balistický tréning (základné zákonitosti, akou technikou, akým náradím a pod.)
 • cielené poradenstvo v príprave športovca (ako správne nastaviť prípravu so zameraním na jednotlivé druhy športov, odporúčaná literatúra)
 • atletické drily, akcelerácia, spomaľovanie
 • aké testy vykonávať s klientami/športovcami
 • správne dýchanie (techniky, pri výkone, maximálky, riziká...)
 • foam rolling (uvoľňovanie na penových valcoch a iných pomôckach, technika, prospešnosť, riziká)
 • strečing (technika, riziká a celková použiteľnosť) bolesti krížov u klientov (ako poodhaliť príčinu, ako im pomôcť, ako ich nezhoršovať...) 

CENA: 100 eur / hod
(prvá konzultácia - 100 eur / hod, nasledujúce konzultácie - 50 eur / hod)