mobirise.comCENNÍK

NIE SME LACNÍ, PRETOŽE SI VÁŽIME NAŠE

"If you are cheap, nothing helps" - Karl Lagerfeld

RADY

Ceny za moje služby:

30 eur / tréning 

PROGRAM MAX 1
VIP

17, 50 eur / os. / tréning

PROGRAM MAX 2  SYNERGY

120 eur / mesiac

PROGRAM MAX 6  ENERGY

bude upresnené

PROGRAM FGT
FEEL GOOD TRÉNING

> zakúpenie 10 tréningov vopred v cene 300 eur


> tréningy musia byť vyčerpané do 5 týždňov od zakúpenia, inak strácajú platnosť!***


>tréning je nutné zrušiť viac ako 12 hod pred jeho uskutočnením, inak systém neabsolvovanú hodinu zaráta

 

> ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôže VIP klient dostaviť na svoj tréning, môže sa zúčastniť tréningov v programe MAX 6, alebo FGT za rovnakých podmienok jeho programu.


> neabsolvované tréningy nie je možné prenášať


***výnimku tvoria dovolenky, choroby a vopred dohodnuté dlhšie absencie

> zakúpenie 6 tréningov vopred v hodnote 105 eur (105 eur/ osoba)


> každý z páru si kupuje tréningy samostatne


> tréningy musia byť vyčerpané do 4 týždňov od zakúpenia, inak strácajú platnosť***


> tréning je nutné zrušiť viac ako 12 hod pred jeho uskutočnením, inak systém neabsolvovanú hodinu zaráta

 

> ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôže jeden z trénujúcich dostaviť na tréning, jeho sparing sa môže zúčastniť tréningov v programe MAX 6, alebo FGT za rovnakých podmienok jeho programu. 


> neabsolvované tréningy nie je možné prenášať


***výnimku tvoria dovolenky, choroby a vopred dohodnuté dlhšie absencie

> zakúpenie mesačného paušálu vopred:


1) MAX 6 - 120 eur / mesiac 

2) FGT - bude upresnené


> každý klient má možnosť vo svojom programe zúčatniť sa:


1) MAX 6 - 4 tréningov za týždeň (od pondelka do piatku) počas vypísaných termínov podľa svojho uváženia (čiže môže absolvovať až 16 tréningov za mesiac - v tomto prípade cena tréningu 7, 5 eur!)

2) FGT - 3 tréningov za týždeň (od pondelka do piatku) počas vypísaných termínov podľa svojho uváženia (čiže môže absolvovať až 12 tréningov za mesiac - v tomto prípade cena tréningu 5 eur!)


> tréningy v prgrame MAX 6 a FGT je nutné absolvovať v období 5 týždňov. 


> tréningy MAX 6 a FGT budú prebiehať od pondelka do piatku v časoch: 


 1) MAX 6 - 07:00, 18:00 (môže sa meniť)

 2) FGT - 19:00 (môže sa meniť)


> tréningy MAX 6 a FGT sa uskutočnia aj pri prihlásení iba jednej osoby (maximálne však 6 ľudí)


> v prípade nevyužitia všetkych tréningov v zaplatenom období z akéhokoľvek dôvodu (neprihlásenie, choroba, odcestovanie...), peniaze sa nevracajú. Neabsolvované tréningy sa nedajú prenášať. 


                       ### do programu FGT sa momentálne nedá prihlásiť ### 

> Môže sa jednať o nutričné poradenstvo šité na mieru, či analyzovanie najvhodnejších doplnkov výživy.  


> Môže sa jednať o konkrétne nastavenie tréningu, ako aj výber optimálnej techniky jednotlivých cvičení s ohľadom na Vaše danosti a limitácie.  


> Môže sa jednať o poradenstvo ako sa vrátiť k športu po zranení.


> Môže sa jednať o riešenie príčin už existujúcich bolestí (kríže, ramenná...)  a pod. 


(pozn. zo skúsenosti prosím o presnejšiu selekciu toho, čomu sa budeme počas danej hodiny venovať. Nedá sa stihnúť všetko naraz) 


Cena konzultácie je 35 eur/ hod.


Cena cielenej konzultácie pre trénera na vybrané témy je 100 eur/hod 


TY MA TRÉNUJ!

Kontakný formulár, ak máš akékoľvek otázky a chceš napísať priamo mne:

PETER

Ceny za služby môjho hlavného trénera:

20 eur / tréning 

PROGRAM MAX 1  
VIP

15 eur / osoba / tréning

PROGRAM MAX 2 SYNERGY

120 eur / mesiac

PROGRAM MAX 6 ENERGY

bude upresnené

PROGRAM FGT
FEEL GOOD TRÉNING

> zakúpenie 10 tréningov vopred v cene 200 eur


> tréningy musia byť vyčerpané do 5 týždňov od zakúpenia, inak strácajú platnosť!***


> tréning je nutné zrušiť viac ako 12 hod pred jeho uskutočnením, inak systém neabsolvovanú hodinu zaráta

 

> ak sa nemôže VIP klient z akéhokoľvek dôvodu dostaviť na svoj tréning, môže sa zúčastniť tréningov v programe MAX 6, alebo FGT za rovnakých podmienok jeho VIP programu.


***výnimku tvoria dovolenky, choroby a vopred dohodnuté dlhšie absencie

> zakúpenie 6 tréningov vopred v hodnote 90 eur (90 eur /osoba)


> každý z páru si kupuje tréningy samostatne


> tréningy musia byť vyčerpané do 4 týždňov od zakúpenia, inak strácajú platnosť***


> tréning je nutné zrušiť viac ako 12 hod pred jeho uskutočnením, inak systém neabsolvovanú hodinu zaráta

 

> ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôže jeden z trénujúcich dostaviť na tréning, jeho sparing sa môže zúčastniť tréningov v programe MAX 6, alebo FGT za rovnakých podmienok. 


***výnimku tvoria dovolenky, choroby a vopred dohodnuté dlhšie absencie

> zakúpenie mesačného paušálu vopred:


1) MAX 6 - 120 eur 

 2) FGT - bude upresnené 


> každý klient vo svojom programe má možnosť zúčatniť sa:


1) MAX 6 - 4 tréningov za týždeň (od pondelka do piatku) počas vypísaných termínov podľa svojho uváženia (čiže môže absolvovať až 16 tréningov za mesiac - v tomto prípade cena tréningu 7, 5 eur!)

2) FGT - 3 tréningov za týždeň (od pondelka do piatku) počas vypísaných termínov podľa svojho uváženia (čiže môže absolvovať až 12 tréningov za mesiac - v tomto prípade cena tréningu 5 eur!)


> tréningy v prgrame MAX 6 a FGT je nutné absolvovať v období 5 týždňov


> tréningy MAX 6 a FGT budú prebiehať od pondelka do piatku v časoch: 


 1) MAX 6 - 07:00, 18:00 (môže sa meniť)

 2) FGT - 19:00 (môže sa meniť)


> tréningy MAX 6 sa uskutočnia aj pri prihlásení iba jednej osoby (maximálne však 6 ľudí)


> v prípade nevyužitia všetkych tréningov v zaplatenom období z akéhokoľvek dôvodu (neprihlásenie, choroba, odcestovanie...), peniaze sa nevracajú. Neabsolvované tréningy sa nedajú prenášať. 


                     ### do programu FGT sa momentálne nedá prihlásiť ### 

TY MA TRÉNUJ!

Kontakný formulár ak máš akékoľvek otázky a chceš napísať Peťovi 

Termíny MAX 1

- po dohode s trénerom

Trénujeme štandardne od pondelka do piatku. V časoch od 06:00 do 20:00. Po individuálnej dohode je možné trénovať aj v sobotu. 

Termíny MAX 2

- po dohode s trénerom

Trénujeme štandardne od pondelka do piatku. V časoch od 06:00 do 20:00. Po individuálnej dohode je možné trénovať aj v sobotu.

Termíny MAX 6

- fixné 

Pondelok až piatok: 07:00, 18:00

Termíny FGT

- fixné

Pondelok až piatok: 19:00